Halfdan Mælum anbefaler nye skogbruksplaner

Halfdan T. Mælum er jord- og skogbruker bosatt i Hof, og har jobbet tett innpå 40 år i skogbruket i Solør – stort sett som skogbruksleder. Dermed er han et kjent navn for mange skogeiere

Eiendommen hans heter Austvang, og har i dag skog på begge sider av Glomma her i Åsnes + en skogteig ved Namnsjøen i Grue.

– Eiendommen jeg tok over i 1991 hadde ikke skog, men kort tid etterpå fikk jeg kjøpt skog ved Namnsjøen. Alltid vært spesielt glad i furuskog, så jeg kan trygt si det var en drøm å få kjøpe teigen Furuli, sier han med et smil.

Seinere har Halfdan fått mulighet til å kjøpe skog i Åsnes ved flere anledninger. Slik har eiendommen med årene vokst til å ha ca 4000 da produktiv skog i Åsnes, og snaut 500 da produktivt i Grue. Som fagmann har han selvfølgelig skogbruksplan fra før, sjøl om han mener å ha mye av informasjonen lagret «i topplokket».

– Nye digitale løsninger gir svært spennende muligheter som jeg vil anbefale alle engasjerte skogeiere å vurdere seriøst, presiserer Halfdan. Det viktigste for en skogeier er å være en aktiv beslutningstaker, og gode digitale løsninger er et hjelpemiddel for dette.

Skogbruket er under det man kan kalle konstant press fra ulike miljøer. Det er stadig saker i media, oftest negativt vinklet, som belyser dette. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til ressursene man forvalter. Skogen er en fornybar ressurs og bør spille en viktig rolle i det grønne skiftet.

– I et større perspektiv mener jeg alle tjener på en aktivt drevet skog. Ikke minst med tanke på arbeidsplasser og verdiskapning i distrikts-Norge. Skogbruket i Åsnes og Grue er av det mest profesjonelle i kongeriket. Elverum ser på seg selv som skogbrukets hovedstad, men min påstand er at skogbruket der kunne hatt mye å lære av Solør, sier Halfdan.

Den erfarne skogbrukslederen anbefaler alle skogeiere å bestille plan nå. Og som  et minimum minst med markbefaring i hogstklasse 1 til 3.

– Har du gjort hjemmeleksa tidlig i bestandens omløp er du sikret god tilvekst, og en mest mulig «storm-sterk» skog. Skal du ta vare på verdiene for både nåtid og fremtid må du vite hva du har av ressurser, og hvilke tiltak som er påkrevet, avslutter Halfdan.