Søk statstilskudd

Det er mulig å  søke Landbruksdirektoratet om tilskudd til skogbruksplan med miljøregistrering. Du finner mer om satsene i informasjonsbrosjyren. Søknad sendes via skogfondssystemet. Alle søknader under skogfondssytemet kan leveres digitalt ved å logge inn på Altinn-portalen:

Link – logg på skogfond Altinn