Gjør som Anne Sorknes!

Anne Sorknes i Grue skal ha ny skogbruksplan. Hun bor på  gården Jakobstuen, og hun ble skogeier i 2005. Det er hundreårige tradisjoner hun skal videreføre, eiendommen har vært i familien siden 1600-tallet.

Anne Sorknes fra Grue

Med 2500 dekar produktiv skog ser hun helt klart behovet for en ny og oppdatert skogbruksplan, ikke minst med tanke på de nye miljøkravene som nå trer i kraft.

– Jeg har skogbruksplan i Allma fra tidligere, men må innrømme at jeg har vært litt sløv med å oppdatere og bruke denne aktivt, sier hun. Men nå som jeg får en helt ny og fullstendig oppdatert, har jeg en målsetning og å bli mye flinkere!

Å ha god  oversikt over ressursene i skogen er viktig, ikke minst med tanke på neste generasjon. Tiltak og vurderinger som gjøres i dag påvirker i stor grad hva som vil være mulig å få ut av ressurser om 50 år

– Jeg tror skognæringen har stor betydning for samfunnsutviklingen og det grønne skiftet. Den kan gi miljøvennlige råvarer som igjen blir til miljøvennlige produkter basert på tre. Skogen i Norge binder dessuten store mengder karbondioksyd. Min skog er en brikke i dette store puslespillet, og må forvaltes fornuftig.

Anne håper at andre skogeiere nå også nytter sjansen til å bli med på dette fellestakstprosjektet som gjennomføres av Glommen Mjøsen skog. Det er gode tilskuddsordninger i forbindelse med fellestaksten, og for den enkelte skogeier kan det bli betydelig dyrere å oppdatere i henhold til nye miljøkrav senere.

– Dette er en gylden mulighet. Mange skogeiere er kanskje ikke så oppdatert på status for egen eiendom, og ny skogbruksplan vil gjøre det enklere å ta riktige valg for fremtiden, påpeker hun.